Z ZHP dla dobra lasu.
Opublikowano: 07.09.2020


autor: Michał Dubiał

Dnia 24 sierpnia harcerze z Hufca ZHP Szczecin im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy z 6 DH „Zielone Wilki” pod opieką członków koła PTL przy Nadleśnictwie Mirosławiec oraz pracowników Nadleśnictwa Mirosławiec wykonali prace na rzecz lasów.
Przebywający na obozie harcerskim w Próchnówku skauci, podzieleni na pięć grup, w kilku miejscach jednocześnie, sprzątali lasy. Oprócz zbierania śmieci, harcerze zajęli się również podkrzesywaniem drzew rosnących przy drodze dochodzącej do  rezerwatu przyrody Rosiczki Mirosławskie oraz zabrali się za mycie tablic edukacyjnych oraz urzędowych stojących w okolicy rezerwatu.
Zadania jakie wykonali harcerze mają nauczyć tych młodych ludzi szacunku dla przyrody, wolontariat na rzecz lasu jest to również okazja do poznania nowego miejsca – podkreślał phm. Paweł Staniszewski.

    
Podziękowanie za wieloletnią pracę
Opublikowano: 05.09.2020

autor: Ludwik Idzik
zdjęcia: Mirosław Łachut

W dniu 21 sierpnia br. podczas spotkania pracowników Nadleśnictwa Jastrowie miała miejsce uroczystość podziękowania za wieloletnią  pracę zawodową pracownikom, którzy nabyli prawa do emerytury.
W gronie trójki nestorów znalazła się Pani Sławomira Łabudzka, członek PTL, wieloletni skarbnik w Zarządzie Nadnoteckiego Oddziału PTL. Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę przekazał Pan Andrzej Brusiło Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Pan Sławomir Kmiecik Przewodniczący Nadnoteckiego Oddziału PTL oraz Pan Krzysztof Kanecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie. Spotkanie przebiegło w spokojnej, miłej atmosferze, były kwiaty, upominki, wspomnienia oraz prezentacja,  która została specjalnie przygotowana na tą okazję przez koleżanki i kolegów.
Jubilatka obiecała, że nadal będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem Nadleśnictwo Jastrowie.

                   "Mezolit w Krzyżu"
Opublikowano: 27.08.2020

autor: Paulina Pankowska – Niezborała, Konrad Lebiedowicz
zdjęcie: Konrad Lebiedowicz
 
W dniu 12 sierpnia 2020r. odbyło się spotkanie członków PTL przy Nadleśnictwie Krzyż z uczestnikami projektu „Mezolit w Krzyżu”, w celu podjęcia współpracy w projekcie badawczym. „Mezolit w Krzyżu” to badania archeologiczne rozpoczęte w 2005 roku, koncentrują się na pozyskaniu zabytków z kości i poroża a także sztuki mezolitycznej z terenu Pradoliny Noteci. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. Jacek Kabaciński.Leśne Dukty 2020
Opublikowano: 28.07.2020


autor: Piotr Wandas

W dniu 11 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Lipka oraz Nadleśnictwa Złotów odbyła się impreza „Leśne Dukty – Rajd na Orientację”. Jak co roku nasze koło PTL aktywnie uczestniczy w organizacji tego rajdu.
Przy zmienionych zasadach gwarantujących bezpieczny udział odnośnie zagrożenia koronawirusem, udało się zorganizować dwie trasy: rowerową na 50 km oraz pieszą na 7 km. Zawodnicy rywalizowali głównie w drużynach rodzinnych lub jednoosobowych, zawodnicy odszukiwali ukryte w terenie punkty kontrolne a potwierdzeniem tego było zeskanowanie QR kodu smarfonem, i przesłanie tej informacji do biura zawodów. Trasa rowerowa i piesza na które wyjechało łącznie  70 osób były tak wyznaczone aby przy okazji poszukiwań punktów zwiedzić najciekawsze zakątki okolicznych lasów.

         Nowe legitymacje członkowskie
Opublikowano: 28.07.2020

autor: Sławomir Kmiecik

Bieżący rok przez pandemię raczej nie obfituje w wydarzenia organizowane przez PTL, ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich z imprezami masowymi musimy poczekać do następnego roku. Nie oznacza to jednak, że nie pracujemy. Zajęliśmy się wewnętrznymi sprawami naszego Oddziału, uporządkowaniem naszej ewidencji, jest nas na dzisiaj 665 osób.

W związku z tym również wydamy nowe spersonalizowane legitymacje członkowskie zgodne z księgą identyfikacji wizualnej Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zastąpią one dotychczasowe kartonowe legitymacje. Na dzisiaj trwają prace nad zebraniem brakujących danych.