Wyjazd szkoleniowy koła PTL przy Nadleśnictwie Człopa.
Opublikowano: 27.06.2022


autor: Magdalena Lupa - Witczak
zdjęcia: Magdalena Lupa - Witczak


Pracownicy Nadleśnictwa Człopa oraz członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Człopa w dniach 31.05. -2.06.2022 r. przebywali na wyjeździe szkoleniowym zorganizowanym na terenie Nadleśnictwa Rytel. Zwiedziliśmy m.in. dawną i współczesną Wyłuszczarnię Nasion oraz Stację Oceny Nasion w Klosnowie, po której oprowadzał nas kierownik wyłuszczarni Witold Prabucki.                                  
Zapoznaliśmy się z przykładami organizacji prac usuwania ogromnych szkód wiatrołomów i złomów po  huraganie stulecia z 2017 roku jaki nawiedził tereny Nadleśnictwa Rytel. Byliśmy pod wrażeniem jaki ogrom pracy włożyli tamtejsi leśnicy w uprzątanie terenu oraz jego stopniowe odnawianie. Zapoznano nas z systemem pracy w nadleśnictwie w warunkach uprzątania klęski, szczególnie z fotooptycznym systemem pomiaru drewna,  jego odbiorem, sprzedażą i wywozem. Poznaliśmy również problemy z jakimi borykają się nasi koledzy podczas odnowień i pielęgnacji  upraw na terenach poklęskowych. Tematem szkolenia było także zagospodarowanie turystyczne Nadleśnictwa Rytel ze szczególnym uwzględnieniem terenów poklęskowych.Czerwcowe Zebranie Zarządu Głównego PTL
Opublikowano: 19.06.2022

W dniu 14 czerwca podczas Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie, Sławomir Kmiecik otrzymał podziękowanie od Zarządu Głównego za lata owocnej pracy na stanowisku Przewodniczącego Oddziału Nadnoteckiego PTL- na rzecz polskich lasów i leśnictwa, pro bono silvae.

Również podczas tego zebrania Zarząd Oddziału Nadnoteckiego kadencji 2018-2022 podziękował Pani Krystynie Okrutnik za współpracę. Pani Krystyna- pracująca od wielu lat w biurze Zarządu Głównego- otrzymała album przygotowany przez Zarząd Oddziału Nadnoteckiego specjalnie na tę okazję. Wręczyli go wspólnie Sławomir Kmiecik oraz Krzysztof Kanecki w obecności Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL- dr inż. Janusza Dawidziuka.

    

        Minęła wspaniała #NOCwLESIE poświęcona nietoperzom
Opublikowano: 01.06.2022


autor: Paweł Michał Owsianny, Anna Kałka
zdjęcia: Paweł Michał Owsianny


Ponad 120 uczestników poznawało 27 maja br. nocne tajemnice lasu, różnorodność gatunkową nietoperzy i ich znaczenie w przyrodzie na przykładzie okolic Piły. Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i  Polskie Towarzystwo Leśne (koła PTL przy NI UAM w Pile  Koło przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra) po raz kolejny zaprosili mieszkańców północnej Wielkopolski na wydarzenie popularnonaukowe poświęcone „Nocy w Lesie”.
 
Uczestnicy „Nocy w Lesie” mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową aktywnie latających ssaków - nietoperzy, ich znaczenie w przyrodzie i sposoby ochrony. Wydarzenie podzielone było na dwie części. W pierwszej części, która odbyła się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile przy ul. Kołobrzeskiej 15, około 60 uczestników uczestniczyło w prelekcjach i warsztatach chiropterologicznych. Między innymi pomalowano skrzynki dla nietoperzy, które zawisną w lasach przy pilskim UAM. Druga część – terenowa, to wieczorno-nocna wycieczka do lasu z dr. Mateuszem Ciechanowskim i dr. Pawłem M. Owsiannym oraz leśnikami Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, poświęcona poszukiwaniu nietoperzy. Podczas wycieczki uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie metody i narzędzia stosuje się do wykrycia obecności nietoperzy, jakie gatunki można spotkać w lasach północnej Wielkopolski oraz dowiedzieć się o przyrodzie i geomorfologii Rynny Jezior Kuźnickich (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra). Ponad 120 uczestników wycieczki, w tym rodziny z dziećmi i goście z Ukrainy, zobaczyło żerujące borowce wielkie, nocki rude i karliki większe. Prawie do północy trwały rozmowy przy ognisku. Zapraszamy za rok – rozważamy możliwość zorganizowania noclegu w lesie!

         "Przestrzeń dla każdego" na WodoWskazach w Nadnoteckim UAM
Opublikowano: 01.06.2022


autor: Paweł Michał Owsianny
zdjęcia: Paweł Michał Owsianny


Festiwal Przyrodniczo-Naukowy #WodoWskazy „Przestrzeń dla każdego” w Nadnoteckim Instytut UAM w Pile gościł znakomitych przedstawicieli świata badań i ochrony środowiska - dr hab. Sabinę Parużek-Nowak i prof. UW dr hab. Roberta Mysłajka z Zakładu Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Marcina Grzegorzka - koordynatora projektu ‘Powrót rysia do północno- zachodniej Polski’, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Marcina Kostrzyńskiego prowadzącego kanał YT ‘Marcin z lasu Kostrzyński’, pisarza i filmowca.
 
Właściwie funkcjonująca gospodarka przestrzenna, zrównoważone zarządzanie środowiskiem oraz adaptacje do zmian klimatu – to jedne z najważniejszych wyzwań współczesności. Na przykładzie dużych ssaków - wilka, rysia, czy żubra dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób dzielić przestrzeń wspólnie, jak realizować zrównoważone potrzeby człowieka w doborze funkcjonującym środowisku przyrodniczym. Duże ssaki pokazują nam jak w soczewce, gdzie mamy problemy na styku człowiek – przestrzeń w środowisku. Istotą WodoWskazów jest popularyzacja środowiskowych badań naukowych, w tym zwłaszcza prowadzonych na UAM lub we współpracy z naukowcami z UAM oraz popularyzacja wiedzy wśród młodzieży, nauczycieli i społeczności regionu.
- Wiemy, że przestrzeń jest dla każdego. Na Festiwalu WodoWskazy mówiliśmy o zrównowarzonej gospodarce przestrzennej, o tym jak duże ssaki - jak wilk, ryś, żubr, czy łoś - pokazują nam jak wiele wyzwań przed nami, by faktycznie przestrzeń była i dla człowieka i dla innych potrzeb środowiskowych, co także jest dla dla nas i następnych pokoleń nie tylko korzystne, ale i niezbędne – podkreślał dr Paweł M. Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile i przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego funkcjonującego przy filii UAM w Pile.
 

W sesji dopołudniowej WodowWskazów wzięło ponad 330 młodych ludzi i ponad 70 osób dorosłych w sesji wieczornej wydarzenia - Akademii Edukacji Ekologicznej.
 
Festiwal Naukowo-Przyrodniczy WodoWskazy odbył się przy wsparciu finansowym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w ramach Konkursu Fund_Akcja. WodoWskazy w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile współorganizowane są przez Koło Naukowe Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Koło przy UAM w Pile Polskiego Towarzystwa Leśnego. Popołudniowa odsłona WodoWskazów – przeznaczona dla nauczycieli i społeczności lokalnej - Akademia Edukacji Ekologicznej – była również współorganizowana z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

         

 Sadzenie lasu w Jastrowiu
Opublikowano: 19.05.2022


autor: Ludwik Idzik
zdjęcia: Ludwik Idzik, Grzegorz Wierny


W dniu 14 kwietnia 2022r. członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Jastrowie wraz z pracownikami Nadleśnictwa Jastrowie zorganizowali wspólne sadzenie lasu. W sympatycznej atmosferze zostało posadzone 0,5 tys. sadzonek drzew oraz krzewów biocenotycznych, które będą tworzyć strefę ekotonową przy nowym zbiorniku retencyjnym zbudowanym w ramach programu małej retencji nizinnej.