Zakładanie łąki kwietnej
Opublikowano: 22.04.2022

tekst: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła
zdjęcia: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła


W kwietniu 2022 r. po wielu przygotowaniach pracownicy Nadleśnictwa Potrzebowice (w tym członkowie koła PTL ) wraz z Kołem Pszczelarzy w Wieleniu wysiewając mieszankę nasion  ziół i kwiatów  na terenie dawnego sadu dali początek kwietnej łące. Już dwa miesiące później można było podziwiać efekty tej pracy. 

          Porządkowanie mogił oraz zbiórka dla walczących Ukraińców
Opublikowano: 24.03.2022

autor: K.Nadolczak
zdjęcia: K. Nadolczak


Przed Świętem Zmarłych członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Krucz porządkowali mogiły położone na terenach leśnych w Leśnictwach Gniewomierz i Tarnowiec. W miesiącu marcu 2022 dokonano także zbiórki dla walczących Ukraińców.  Zebrano 640 zł oraz ubrania w tym: kurtki, koszule, skarpety i inne.

     XXII Turniej Leśny w Nadleśnictwie Sarbia
Opublikowano: 06.12.2021

autor: Michał Krzysztofik
zdjęcia: Michał Krzysztofik


Dnia 7 października 2021 roku w ostępach leśnych Nadleśnictwa Sarbia już po raz dwudziesty drugi rozegrany został Turniej Leśny. Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i przybliżania pracy leśnika najmłodszym pokoleniom naszego społeczeństwa. W związku z powyższym adresatami konkursu były szkoły podstawowe z powiatu czarnkowsko–trzcianeckiego, pilskiego, chodzieskiego i obornickiego, położone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia.

          


W konkursie wzięło udział 13 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych:
- I kategoria wiekowa (uczniowie klas IV-VI) - 8 drużyn,
- II kategoria wiekowa (uczniowie klas VII-VIII) – 5 drużyn.
 
Od wczesnych godzin rannych drużyny rozgrywały poszczególne konkurencje:
1. „LEŚNA UKŁADANKA” - rozpoznawanie nasion, owoców i szyszek gatunków drzew i krzewów leśnych,
2. ,,JAKIE TO DRZEWO?’’ – rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie próbek drewna,
3. ,,POŻAR! ALARMUJ!” – ochrona przeciwpożarowa w lasach,
4. „LEŚNIK MATEMATYK” – pomiar wysokości drzew,
5. „DARZ BÓR” – tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
6. ,,WIEM JAK ROŚNIE LAS!” – zasady hodowli lasu.
 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa. Prezentowany poziom wiedzy był wysoki, a walka zaciekła i wyrównana. Jednak jak w każdym konkursie i tu wyłoniono zwycięzców. Wśród szkół w I kategorii wiekowej najlepszą okazała się drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Wieleniu, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie.
Klasyfikacja II grupy wiekowej przedstawia się następująco: pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wieleniu, a na trzecim stopniu podium stanęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Ujściu.
 
Pogoda dopisała, atmosfera wśród uczestników była gorąca i to nie tylko za sprawą wyrównanej rywalizacji drużyn, ale także dzięki przygotowanej ciepłej strawie. Dziękujemy członkom Polskiego Towarzystwa Leśnego za aktywny udział w organizacji Turnieju. Szczególne podziękowania składamy uczestnikom XXII Turnieju Leśnego. Dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na Waszą obecność.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Turnieju.XI Bal Leśników
Opublikowano: 06.12.2021

Zarząd Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego informuje, że XI Bal Leśników został przesunięty z  terminu styczniowego i odbędzie się w piątek 20 maja 2022 roku w Rzęszkowie z oprawą muzyczną zespołu "Hey City". Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane do Kół w późniejszym terminie.120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 20.09.2021

Tekst: Krzysztof Dymek
Zdjęcia: Iwona Malinowska, Barbara Thomas-Trybus


W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach Polskie Towarzystwo Leśne zorganizowało pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy sesję naukową poświęconą "Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku".
Sesji naukowej towarzyszył 120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w którego obradach uczestniczyli przedstawieciele Oddziału Nadnoteckiego.
W częśći oficjalnej sesji naukowej  Doradca Prezydenta RP - Paweł Sałek uhonorował członków PTL za działalność na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce odznaczeniami państwowymi. Jednym z odznaczonych był Przewodniczący Oddziału Nadnoteckiego - Sławomir Kmiecik, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi .
Zgodnie ze Statutem Towarzystwa podczas Zjazdu nadano także Odznaki PTL - za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa, szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych. Spośród członków Oddziału Nadnoteckiego zaszczytne wyróżnienie w postaci Złotej Odznaki PTL otrzymali: Tomasz Partyka, Jacek Zwierzyński i Ryszard Standio. Srebrną Odznaką uhonorowano Magdalenę Lubińską.  

Z referatami z sesji naukowej można zapoznać się pod adresem http://ptl.pl/posts/konferencje-naukowe
Sesję referatową poprzedziała premiera filmu zrealizowanego z okazji 200- lecia SYLWANA- organu Polskiego Towarzystwa Leśnego- najstarszego czasopisma leśnego na świecie. Link do fIlmu został zamieszczony na  stronie głównej PTL w dziale AKTUALNOŚCI