Tytuł: Zebranie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 06 marca 2018
Autor: Sławomir Kmiecik

 

W dniu 15 marca 2018 w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie k Wałcza, odbędzie się spotkanie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL z Zarządem Oddziału. Głównymi tematami spotkania będzie plan pracy na rok 2018 oraz Wyjazd Szkoleniowy na teren RDLP w Katowicach. Korzystając z zaproszenia złożonego nam przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zapoznamy się z projektem "Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce."Tytuł: Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Autor: Sławomir Kmiecik

 

W dniu 12 maja 2017 na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile (budynek biblioteki) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL. Zebranie odbędzie się po szkoleniu nt:" Leśne Gospodarstwa Węglowe na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile". Początek godzina 11.00.Tytuł: Zebranie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 10 listopada 2016
Autor: Sławomir Kmiecik

 

W dniu 08 listopada odbyło się zebranie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL. Podczas spotkania dr Paweł Owsianny Zastępca Dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił bardzo ciekawy wykład pt: "Zrównoważone zarządzanie zasobami jezior śródleśnych i przyległych torfowisk na obszarach Natura 2000" przybliżając uczestnikom  walory  nieleśnych siedlisk przyrodniczych  znajdujących na terenie Oddziału. Na spotkaniu ustalono:

 1. Omówiono działalność Kół w 2016 roku, Zarząd Oddziału ocenił ją bardzo dobrze, wyróżniono Koło działające przy Nadleśnictwie Durowo i Przewodniczącą Koła Ewę Roth.
 2. Do końca listopada 2016 Koła powinny przesłać do kolegi Jacka Zwierzyńskiego plan pracy na rok 2017.
 3. W związku z  organizacją IX Balu Leśnika Zarząd Oddziału zachęca członków do udziału w tym wydarzeniu. Bal odbędzie się po raz pierwszy w Pałacu w Rzęszkowie k Wyrzyska.
 4. Koła, które nie dosłały do dnia spotkania sprawozdań z dzialalności na stronę WWW Oddziału powinny to zrobić do końca roku 2016 (Płytnica i Kaczory).
 5. Newsy wysyłane przez Koła do opublikowania nie powinny być starsze jak tydzień.
 6. Omówiono ustalony przez Zarząd Oddziału sposób finansowania emerytom członkom Oddziału wyjazdów szkoleniowych.
 7. Omówiono kierunek wyjazdu szkoleniowego w 2017 roku będzie to głównie Puszcza Białowieska.
 8. Omówiono sprawy finansowe.
 9. Zakup rollup'ów reklamowych Towarzystwa zrealizowany zostanie na początku 2017 roku.Tytuł: Zebranie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTLTytuł: Zebranie Zarządu Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 03 września 2016
Autor: Sławomir Kmiecik

 

W dniu 29 sierpnia w Pile odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na zebraniu:

 1. zatwierdzono wydruk 2 typów ulotek w ilości 22.000 sztuk. Każde Koło otrzyma 2 razy po 500 sztuk ulotek w pierwszym tygodniu września,
 2. omówiono potrzebę zakupu dla Kół gadżetów promujących towarzystwo,
 3. ustalono zakup dla każdego Koła rollup'u z logo towarzystwa w miarę możliwości w bieżącym roku,
 4. ustalono kierunek wyjazdu szkoleniowego w roku 2017- będzie to gospodarka leśna na terenie Białostockiej i Olsztyńskiej dyrekcji LP oraz Białowieski Park Narodowy,
 5. omówiono VIII Bal Leśnika, któy organizuje nasz Oddział. Po raz pierwszy Bal odbędzie się poza Piłą w Pałacu w Rzęszkowie koło Wyrzyska, w związku z tym nie będzie limitu uczestników jak dotychczas, sala w Pałacu pomieścić może nawet do 400 osób,
 6. ustalono zasady finansowania emerytom dorocznego wyjazdu szkoleniowego. Zarząd Oddziału przeznaczy na to dofinansowanie 2000 PLN, niezależnie od liczby emerytów chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu,
 7. omówiono sprawy finansowe i zasady finansowania działalności Kół,
 8. omówiono bieżącą działalność Kół,
 9. omówiono szczegóły wyjazdu delegatów Oddziału na 116 Zjazd PTL do Władysławowa (Cetniewo).
 10. ustalono, że spotkanie przewodniczących Kół odbędzie się na przełomie września i października br. roku.


Tytuł: Zebranie Przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 14 marca 2016
Autor: Sławomir Kmiecik

 

W dniu 07 marca w Wąsoszu odbyło się 3 spotkanie przewodniczących Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL.
Na spotkaniu:

 1. Podsumowano działalność Kół w roku 2015, wskazano dobre przykłady na których należy się wzorować: stoisko PTL na EuroEko w Złotowie, Michałki w Trzciance, działalność w zakresie edukacji samorządów: Trzcianka, Jastrowie, imprezy w Wałczu i inne.
 2. Priorytetem na rok 2016 będzie nadal edukacja dorosłych, do współdziałania powinniśmy zachęcać samorządy, informacje o naszych akcjach typu zbieranie śmieci z rzek etc. powinniśmy każdorazowo nagłaśniać w lokalnych mediach. Cyklicznie będziemy organizować seminarium- co najmniej jedno w roku, spotkania przewodniczących kół- 2 w roku. Wykłady w ZSL w Goraju (data do ustalenia) i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile (24 maja 2016).
 3. Przedstawiono zakres udział Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Regionalnych Dniach lasu, które odbędą się na pilskiej wyspie w dniu 04 czerwca 2016 roku. Organizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile,
 4. Zdecydowano o zakupie namiotu wystawowego z logo towarzystwa, będzie on wykorzystywany na imprezach przez nas organizowanych i współorganizowanych. Tematem naszej wystawy będzie wilk. Postaramy się zapoznać społeczeństwo z drapieżnikiem, którego można spotkać w pilskich lasach. Na tym wydarzeniu nasi członkowie przeprowadzą ankietę, ankietowani powiedzą m.in. czego oczekują od leśników.
 5. Zdecydowano, że wszyscy członkowie Oddziału Nadnoteckiego otrzymają w tym roku koszulkę PTL z obowiązkiem noszenia w ciepłe dni podczas organizowanych i współorganizowanych przez towarzystwo imprezach.
 6. Omówiono VII Bal Leśników, który odbył się w styczniu br. w Pile. W roku 2017 zmieni się lokalizacja Balu na Pałac w Rzeszkowie, liczba uczestników będzie mogła przekroczyć 300 osób.
 7. Omówiono wyjazd szkoleniowy- naszym celem w tym roku będzie Lublin i okolice. Wyjazd 17 maja w godzinach wieczornych, powrót w niedzielę 22 maja w godzinach rannych.
 8. Omówiono wkład Oddziału w konferencję pt: "Zarządzanie obszarami Natura2000 w województwie Zachodniopomorskim", konferencja odbędzie się 30-31 maja 2016 w Wałczu. Głównymi organizatorami są: RDLP w Pile, RDOŚ w Szczecinie i WFOŚiGW w Szczecinie.
 9. Omówiono sprawy finansowe Oddziału.
 10. Walne Zebranie Delegatów Kół odbędzie się w Pile 26 kwietnia 2016 l godzinie 12.00, na terenie PWSZ. Koła powinny do połowy kwietnia wybrać delegatów na Walne Zebranie Delegatów Kół (1 delegat na każde rozpoczęte 10 członków Koła).
 11. Wzorem roku 2015, Koło jest zobowiązane do wysłania na stronę internetową Oddziału krótkiej informacji z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami. Newsy zamieszczane będą w dziale Aktualności.
 

Tytuł: Ankieta - rekreacyjna atrakcyjność lasu
Opublikowano: 02 lutego 2016


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej po kliknięciu w link poniżej. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.

https://docs.google.com/forms/d/1rGcY782KhuXLGp621WJ8Fy3GNejlj8tWwqr12BMCp3E/viewform?usp=send_form

 
Tytuł: Ankieta - lasy mieszane i świadczenia ekosystemowe
Opublikowano: 11 stycznia 2016

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej po kliknięciu w link poniżej. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.

https://docs.google.com/forms/d/1Eqvv7U6K99f2AoF1r3YwuP6fT3aVreNwTGeSSUBbVfk/viewform?usp=send_form
Tytuł: Spotkanie Zarządu Oddziału Nadnoteckiego
Opublikowano: 08 października 2015
Autor: Iwona Malinowska

Na spotkaniu Zarządu Oddziału w dniu 06 października omówiono następujące zagadnienia:

 1. Uzgodniono sfinansowanie 25000 ulotek informacyjnych o lasach i PTL, z których 24 000 sztuk została przekazana do TV ASTA do jednorazowego kolportażu w ramachpołączonej przesyłki z rachunkiem dla abonentów usług tej firmy, a 11 000 sztuk otrzymają 22 Koła- po 500 sztuk dla każdego Koła).
 2. Omówiono sprawy związane z organizacją Balu Leśnika 16.01.2016 i 21.01.2017 (zmiana miejsca balu od roku 2017 na Pałac w Rzęszkowie).
 3. Omówiono sprawy związane ze współorganizacją seminarium "Vertisole-gleby niezwykłe" w dniu 20.10.2015.
 4. Omówiono nową stronę internetową Oddziału i aktualność zawartych w niej danych- nie docierają do Zarządu Oddziału informacje z Kół o zmianach przewodniczących.
 5. Omówiono stopień angażowania się Kół w działalność statutową- 50% Kół nie dostarczyło sprawozdań o organizowanych i współorganizowanych przedsięwzięciach w roku 2015.
 6. Wyjazd szkoleniowy przedstawicieli Oddziału Nadnoteckiego 2016. Ustalono kierunek: Lubelszczyzna i liczbę uczestników ok. 90 osób - 2 autokary.
 7. Ustalono, że każde Koło powinno zorganizować lub współorganizować dla społeczności lokalnej w dzień wolny od pracy minimum jedno przedsięwzięcie w roku (forma dowolna), Zarząd dostarczy Kołom koszulki z logo Towarzystwa na te przedsięwzięcia.
 8. Zarząd uznał za stosowne wystąpienie do Zarządu Głównego o oficjalne odniesienie się PTL do Raportu NIK w sprawie PGLLP.
 9. Omówiono sprawy finansowe Oddziału.

 


Tytuł: Zebranie Przewodniczącyh Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 25 lutego 2015
Autor: Sławomir Kmiecik


W dniu 24 lutego na terenie Nadleśnictwa Wałcz odbyło się spotkanie Przewodniczących 22 Kół działających w ramach Oddziału Nadnoteckiego z Zarządem Oddziału. Poniżej zamieszczamy ustalenia z tego spotkania:Opracowany zostanie lokalny folder informacyjny Towarzystwa.

 1. Ustalono termin Walnego Zebrania Członków Oddziału Nadnoteckiego na 23 marca 2015.
 2. Głównym celem powyższego zebrania będzie wybór delegatów na 115 Zjazd Krajowy PTL, który odbędzie się w w Toruniu w dniach 24-27 czerwca 2015 i będzie połączony z obchodami 90- lecia RDLP w Toruniu. Tematem przewodnim Konferencji Zjazdu będzie "Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny" (Na Zjazd Krajowy: 1 delegat na 40 członków oddziału, na Walne Zebranie Oddziału 1 delegat na 10 członków Koła. W związku z tym w Kołach muszą odbyć się wcześniej wybory delegatów- wymóg statutowy.
 3. Koła zlokalizowane w powiecie złotowskim w bieżącym roku zorganizują w ramach wybranej imprezy powiatowej akcję promującą działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego- formę, termin itp. ustalą przewodniczący Kół ze Złotowa, Jastrowia, Okonka i Lipki.
 4. Zobligowano Koła do sprawozdań z organizowanych/ współorganizowanych imprez na których idea Towarzystwa  "Pro bono silvae- dla dobra lasu" jest rozpowszechniana. Sprawozdania będą publikowane na łamach naszej witryny wraz z dokumentacją zdjęciową w menu "Z Życia oddziału".
 5. Omówiono sprawy organizacyjne po VI Balu Leśnika oraz tegoroczny wyjazd szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 26 - 30 maja. Szczegóły zostaną wysłane pocztą tradycyjną.
 6. Uznano za konieczne zorganizowanie lokalnych spotkań z nowymi samorządami. Działania lokalne Kół wspólnie z nadleśnictwami.
 7. Ustalono, że zostanie zorganizowane wiosenne seminarium w UAM Adama Mickiewicza Ośrodek Zamiejscowy w Pile (termin nieustalony) oraz w ZSL w Goraju (15 kwietnia 2015) promujące działalność PTL oraz PGL LP w formie krótkich wystąpień i projekcji filmów tematycznych wyprodukowanych przez Ośrodek Rozwojowo- Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Organizacją seminariów zajmie się Koło przy biurze RDLP w Pile. Seminaria te chcielibyśmy organizować coroczne.
 8. Przyjęto nowych członków. Aktualnie jest nas w Oddziale 578.