Oddział Nadnotecki Polskiego Towarzystwa Leśnego funkcjonuje w strukturach Towarzystwa od 2005 roku, swoim zasięgiem obejmuje obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Nasz Oddział powołano podczas 104 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Waplewie (niedaleko Olsztynka). Krótka wzmianka o tym znalazła się w protokole z tego Zjazdu (Sylwan nr 4: 69−72, 2005). Podczas 104 Zjazdu kilku członkom naszego Oddziału (wtedy jeszcze Wielkopolskiego) nadano Srebrne Odznaki Honorowe byli to m.in. Kazimierz Deus, Jerzy Tarkowski, Włodzimierz Wojtczak i Stanisław Zalewski.

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był Zbysław Thomas,
wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo. Na czele Zarządu Oddziału od 2005 do 2014 przez 2 kadencje. Od roku 2014, drugą kadencję Oddziałowi Przewodniczy Sławomir Kmiecik obecnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Człuchów (w latach 2012 - 2019 Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile).

W 2013 roku Oddział Nadnotecki był organizatorem 113 Zjazdu Delegatów Oddziałów. Wydarzenie to odbyło się w dniach 5-7 września 2013 w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Corocznie zjazdom towarzyszy tematyczna sesja naukowa.  W roku 2013 wysłuchano referatów wygłoszonych nt.  „Leśnictwo wielofunkcyjne współczesną formą ochrony przyrody”. Wnioski z organizowanego przez nas zjazdu można znaleźć na stronie "Wnioski zjazdów krajowych"
 
Mimo niedługiej historii istnienia Oddziału Nadnoteckiego nasza działalność "Pro Bono Silvae - dla dobra lasu" nie pozostaje bez echa wśród lokalnych społeczności. Z częścią tej działalności można zapoznać się w menu  "Z życia Odddziału".