Szkolenie leśników w Nadleśnictwie Sarbia
Opublikowano: 13.03.2020

autor: Michał Krzysztofik

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie wiedzy to jeden z ważniejszych elementów każdej pracy zawodowej. Leśnicy ze względy na charakter swojej działalności muszą ciągle mierzyć się z nowymi problemami jakie stawia przed nimi przyroda. Wychodząc naprzeciw coraz to nowym zadaniom naszej pracy kierownictwo Nadleśnictwa Sarbia zorganizowało 4 marca 2020 roku szkolenie terenowe dla pracowników działu gospodarki leśnej, leśniczych i podleśniczych. Podczas szkolenia zostały poruszone różne zagadnienia codziennej pracy leśnika. Pierwszym punktem szkolenia było omówienie i przedstawienie  takich jak GPS, Numerycznego Modelu Terenu i innych związanych z informacją przestrzenną w codziennej pracy leśniczego. Następnie udaliśmy się na powierzchnie na których poruszono tematy związane z ochroną lasu. Omówiono problemy suszy i jej wpływ na drzewostany. Zapoznaliśmy się również z rzadkim problemem szkód od łosi w młodnikach. Ostatnim punktem szkolenia było omówienie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach, młodnikach i drzewostanach. Szkolenie zakończyła żywa dyskusja nad poruszonymi zagadnieniami. Bez wątpienia takie szkolenia wnoszą nowe spojrzenie na naszą codzienną pracę i pozwalają zauważyć to obok czego czasami przechodzimy obojętnie.

          Choinka od leśnika w Człopie
Opublikowano: 23.12.2019


autor: Magdalena Lupa - Witczak

W ostatnią przedświąteczną sobotę wraz z Nadleśnictwem Człopa zorganizowaliśmy akcję „Choinka od leśnika”. Choć pogoda nam nie sprzyjała  przybyło wiele rodzin z Człopy i okolic, aby wybrać swoje świąteczne drzewko. Jak co roku mieliśmy dodatkowe atrakcje – ognisko, przy którym można było się ogrzać lub usmażyć kiełbaskę, konkursy i zgadywanki przyrodnicze dla dzieci. Było nam niezmiernie miło, kiedy wiele osób mówiło, że przyjazd po choinkę na plantację przy szkółce Dzicza to już tradycja.

         
Seminarium w ZSL w Goraju
Opublikowano: 23.12.2019

autor: Kazimierz Nadolczak

12 grudnia 2019 r. z inicjatywy Koła PTL przy Nadleśnictwie Krucz odbyło się seminarium dla uczniów IV klas Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Prelegenci: Piotr Kępa, Leszek Jessa, Kamila Szrama i Janusz Polański przedstawili adeptom sztuki leśnej następujące tematy:
  • Polskie Towarzystwo Leśne - historia, teraźniejszość, organizacja, cele stowarzyszenia,
  • Ochrona przyrody na terenie Moreny Czarnkowskiej,
  • Certyfikacja w Lasach Państwowych,
  • Rośliny inwazyjne.
                   Polowanie na wiedzę ze świętym Hubertem
Opublikowano: 23.12.2019

autor: Piotr Mądrzak

Dzień Świętego Huberta jest znakomitą okazją do spotkania myśliwych, leśników i ludzi związanych z łowiectwem oraz przypomnienia ideałów, które powinny przyświecać ich działalności i łączyć wszystkich w pięknej myśliwskiej pasji. W programie gorajskich obchodów Dnia Świętego Huberta, którego współorganizatorem było koło PTL przy Zespole Szkół Leśnych, nie zabrakło leśnej gawędy, koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Trębaczy Myśliwskich i opowieści gościa specjalnego – Pani Darii Białek. W X Turnieju Wiedzy Łowieckiej zwyciężył Robert Nadolny. Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile, Nadleśnictwo Krucz oraz Klub Wabiarzy PZŁ w Pile.

                       Uroczystość Dnia Świętego Huberta uświetnili swoją obecnością:
Sławomir Jaroszewicz - Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, Stanisław Zalewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz, Maciej Strawa - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia, Jacek Pszczółka – prezes Klubu Wabiarzy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, Bartosz Matz - członek Klubu Wabiarzy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, Hieronim Wardęga – prezes Koła Łowieckiego nr 35 „Słonka” Goraj, oraz Daria Białek, właścicielka hodowli psów myśliwskich „Zacisze Huberta”.Konkurs plastyczny „Święta w lesie”
Opublikowano: 20.12.2019

autor: Krzysztof Czub

Koło PTL przy Nadleśnictwie Wałcz, po raz kolejny zorganizowało konkurs plastyczny, którego tematem były „Święta w lesie”. W konkursie udział wzięły dzieci ze: Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD “Drużyna Ananasów I Przyjaciele”; Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych “Uśmiech” w Wałczu oraz drużyny zuchów. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 15 grudnia, przy ognisku i pieczonych kiełbaskach w ogrodzie botanicznym Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Morzycówka”.  Autorzy prac otrzymali od nas nie tylko słodkie niespodzianki ale również każdy wrócił do domu z wybraną przez siebie choinką.