Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału Nadnoteckiego uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Thomas Zbysław (2008)
 2. Niemiec Bronisław  (2011)
 3. Kamińska Dorota (2013)
 4. Łabudzka Sławomira (2013)
 5. Deus Kazimierz (2015)
 6. Zalewski Stanisław (2015)
 7. Nadolczak Kazimierz (2016)
 8. Kmiecik Sławomir (2018)
 9. Malinowska Iwona (2018)
 10. Standio Adam (2018)
 11. Kanecki Krzysztof (2019)
 12. Standio Ryszard (2019)
 13. Partyka Tomasz (2021)
 14. Zwierzyński Jacek (2021)
 15. Krzysztof Dymek (2023)
 16. Rafał Cieślak (2023)


Członkowie Oddziału Nadnoteckiego uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Ziółkowski Grzegorz   (1999) ś.p.
 2. Thomas Zbysław (2001)
 3. Deus Kazimierz (2004)
 4. Tarkowski Jerzy (2004)
 5. Wojtczak Włodzimierz (2004)
 6. Zalewski Stanisław (2004)
 7. Kamińska Dorota (2006)
 8. Łabudzka Sławomira (2006)
 9. Niemiec Bronisław (2006)
 10. Jasiński Zenon  (2008)
 11. Nadolczak Kazimierz (2009)
 12. Kałka Anna (2011)
 13. Krauze Zdzisław (2011) ś.p.
 14. Suchowera Kazimierz (2011)
 15. Szczepkowski Kazimierz (2011)
 16. Wyrwas Roman (2011)
 17. Malinowska Iwona (2012)
 18. Kmiecik Sławomir (2012)
 19. Lewandowska Maria Teresa (2012)
 20. Standio Adam (2012)
 21. Ramucki Jarosław (2012)
 22. Bury Jacek (2013)
 23. Kanecki Krzysztof (2013)
 24. Standio Ryszard (2013)
 25. Westerska Paulina Magdalena (2013)
 26. Grzech Tadeusz (2014)
 27. Gradek Zbiniew (2014)
 28. Wawrzysz Wojciech (2014)
 29. Partyka Tomasz (2015)
 30. Szrama Tadeusz (2015) ś.p.
 31. Zwierzyński Jacek (2015)
 32. Muszyńska- Roth Ewa (2016)
 33. Szczepkowski Jarosław (2016)
 34. Cieślak Rafał (2016)
 35. Czub Krzysztof (2016)
 36. Kamiński Leszek (2017)
 37. Dubiał Michał (2017)
 38. Dymek Krzysztof (2017)
 39. Partyka Ludmiła (2017)
 40. Bartol Roman (2018)
 41. Konieczna Krystyna (2018)
 42. Lebiedowicz Konrad (2018)
 43. Lupa-Witczak Magdalena (2018)
 44. Misiak Jan (2018)
 45. Wolska Iwona (2018)
 46. Dietrich Krzysztof (2019)
 47. Marciniak Paweł (2019)
 48. Lubińska Magdalena (2021)
 49. Małgorzata Ufnowska (2022)
 50. Paweł Remiszewski (2022)
 51. Sławomir Szewczyk (2022)
 52. Wiesław Garlikowski (2022)
 53. Jacek Kulpiński (2022)
 54. Barbara Thomas - Trybus (2023)
 55. dr Paweł Michał Owsianny (2023)
 56. Andrzej Rajek (2023)
 57. Robert Samek (2023)
 58. Tomasz Michalak (2023)
 59. Tomasz Winiarski (2023)
 60. Zbigniew Jasiński vel Flasiński (2023)