Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału Nadnoteckiego uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Thomas Zbysław (2008)
 2. Niemiec Bronisław  (2011)
 3. Kamińska Dorota (2013)
 4. Łabudzka Sławomira (2013)
 5. Deus Kazimierz (2015)
 6. Zalewski Stanisław (2015)
 7. Nadolczak Kazimierz (2016)
 8. Kmiecik Sławomir (2018)
 9. Malinowska Iwona (2018)
 10. Standio Adam (2018)
 11. Kanecki Krzysztof (2019)
 12. Standio Ryszard (2019)


Członkowie Oddziału Nadnoteckiego uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Ziółkowski Grzegorz   (1999) ś.p.
 2. Thomas Zbysław (2001)
 3. Deus Kazimierz (2004)
 4. Tarkowski Jerzy (2004)
 5. Wojtczak Włodzimierz (2004)
 6. Zalewski Stanisław (2004)
 7. Kamińska Dorota (2006)
 8. Łabudzka Sławomira (2006)
 9. Niemiec Bronisław (2006)
 10. Jasiński Zenon  (2008)
 11. Nadolczak Kazimierz (2009)
 12. Kałka Anna (2011)
 13. Krauze Zdzisław (2011) ś.p.
 14. Suchowera Kazimierz (2011)
 15. Szczepkowski Kazimierz (2011)
 16. Wyrwas Roman (2011)
 17. Malinowska Iwona (2012)
 18. Kmiecik Sławomir (2012)
 19. Lewandowska Maria Teresa (2012)
 20. Standio Adam (2012)
 21. Ramucki Jarosław (2012)
 22. Bury Jacek (2013)
 23. Kanecki Krzysztof (2013)
 24. Standio Ryszard (2013)
 25. Westerska Paulina Magdalena (2013)
 26. Grzech Tadeusz (2014)
 27. Gradek Zbiniew (2014)
 28. Wawrzysz Wojciech (2014)
 29. Partyka Tomasz (2015)
 30. Szrama Tadeusz (2015)
 31. Zwierzyński Jacek (2015)
 32. Muszyńska- Roth Ewa (2016)
 33. Szczepkowski Jarosław (2016)
 34. Cieślak Rafał (2016)
 35. Czub Krzysztof (2016)
 36. Kamiński Leszek (2017)
 37. Dubiał Michał (2017)
 38. Dymek Krzysztof (2017)
 39. Partyka Ludmiła (2017)
 40. Bartol Roman (2018)
 41. Konieczna Konieczna (2018)
 42. Lebiedowicz Konrad (2018)
 43. Lupa-Witczak Magdalena (2018)
 44. Misiak Jan (2018)
 45. Wolska Iwona (2018)
 46. Dietrich Krzysztof (2019)
 47. Marciniak Paweł (2019)


NASZE REKOMENDACJE

Nagroda specjalna w postaci rekomendacji Zarządu Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, do przyjęcia do grona początkujących leśników w ramach stażu w nadleśnictwach RDLP w Pile. Nagroda ta ma w zamyśle pomóc szczególnie zdolnym młodym leśnikom w starcie ich kariery zawodowej. Nagroda ta została ustanowiona w 2015 roku i przyznaje się ją co roku wyróżnionej osobie, która ukończyła w danym roku naukę w Technikum Leśnym  w Goraju – osoba ta  musi cechować się szczególnym zaangażowaniem w życiu szkoły a także odnosić sukcesy zarówno w nauce jak i innych aktywnościach hobbystycznych czy sportowych.

Rekomendacje dotychczas otrzymali:
 
 1. Jędrzej Strawa - 2015
 2. Krzysztof Kulwas -  2016
 3. Beata Kujda - 2017
 4. Patryk Skrzypiec - 2018
 5. Mateusz Brusiło - 2019
 6. Patrycja Baryła - 2020